Pravila i uvjeti

1. Uslovi

Pristupanjem ovom web mjestu pristajete na obavezu ovih Uvjeta korištenja, svih važećih zakona i propisa i prihvaćate da ste odgovorni za poštivanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj veb lokaciji zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Koristite licencu

 1. Daje se dozvola za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala na web lokaciji Fireflier Lighting samo za lični, nekomercijalni prolazni pregled. Ovo je dodjeljivanje licence, a ne prijenos vlasništva i prema ovoj licenci ne smijete:
  1. Modifikovati ili kopirati materijale;
  2. koristiti materijale u komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
  3. pokušati dekompilirati ili izvršiti reverzni inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na web lokaciji Seedz Lighting;
  4. ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
  5. prebacite materijale drugoj osobi ili „zrcali“ materijale na bilo kom drugom serveru.
 2. Ova licenca automatski se ukida ako prekršite neko od ovih ograničenja, a Seedz Lighting može je ukinuti u bilo kojem trenutku. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po ukidanju ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektroničkom ili štampanom formatu.

3. Odricanje od odgovornosti

 1. Materijali na web lokaciji Fireflier Lighting pružaju se takvi kakvi jesu. Seedz Lighting ne daje nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, i ovime odbacuje i negira sva druga jamstva, uključujući bez ograničenja, podrazumijevana jamstva ili uvjete prodajnosti, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenja intelektualnog vlasništva ili drugog kršenja prava. Dalje, Fireflier Lighting ne opravdava niti daje bilo kakve izjave u vezi s tačnošću, vjerovatnim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj internetskoj stranici ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takve materijale ili na bilo kojoj web lokaciji povezanoj na ovu web stranicu.

4. ograničenja

Fireflier Lighting ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koja nastane zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na Internetu Fireflier Lighting web mjestu, čak i ako je Fireflier Lighting ili ovlašteni predstavnik Fireflier Lighting usmeno ili pismeno obaviješten o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja na implicirane garancije ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda neće odnositi na vas.

5. Revizije i Errata

Materijali koji se pojavljuju na web lokaciji Fireflier Lighting mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Fireflier Lighting ne jamči da je bilo koji od materijala na njegovoj web lokaciji tačan, potpun ili aktualan. Fireflier Lighting može u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na njegovoj web stranici. Međutim, Fireflier Lighting se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6. Linkovi

Fireflier Lighting nije pregledao sve web lokacije povezane na njegovu internetsku stranicu i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumijeva odobravanje stranice od strane Fireflier Lightinga. Korištenje bilo kojeg takvog povezanog web mjesta na vlastiti je rizik korisnika.

7. Modifikacije uslova korišćenja lokacije

Fireflier Lighting može revidirati ove uslove korištenja za svoju web stranicu u bilo koje vrijeme bez najave. Korištenjem ove web stranice pristajete na obvezu tada važeće verzije ovih Uvjeta i pravila korištenja.

8. Uređuju prava

Za bilo koji zahtjev koji se odnosi na web lokaciju Fireflier Lighting uređivat će se zakoni Narodne Republike Kine bez obzira na njene kolizijske odredbe.

Opći uslovi koji se primjenjuju na upotrebu web stranice.

Spread ljubav
1
WhatsApp ili Wechat
Skenirajte kôd
Dobrodošli u Fireflier
Zdravo
Možemo li vam pomoći?
WhatsApp WeChat